گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

 هنرآموزان محترم رشته كامپيوتر فني و حرفه اي

در تاريخ 3 آذر ماه بخشنامه اي جهت ارسال طرح درس دروس تخصصي به مناطق ارسال شد .ظاهراً به دليل تغييراتي كه در برخي مناطق ماتتد ساوجبلاغ و كرج و ديگر مناطق داشته ايم بخشنامه به مناطق و مدارس نرسيده است.( حتماً بخشنامه جديدي ارسال خواهد شد)

 همكاران عزيز ي كه دروس تخصصي پايه هاي دوم وسوم  كامپيوتر تدريس مينمايند لطفاً طرح درس خود را تا آخر آذر ماه به دفتر گروههاي آموزشي شهرستانهاي استان تهران ارسال نمايند و ياطرح درس خود را به آدرس a_sayyadmiri@yahoo.com و  يا  computergroup90@yahoo.com ارسال نمايند.

پس از بررسي طرح درس نمونه شهرستانهاي استان جهت درج در سايت دبيرخانه كشوري رايانه  (RazaviComputer.blogfa.com ) ارسال ميگردد.قابل ذكر است كه گروه از همكاراني كه طرح درس انها انتخاب شود در فرصت مناسبي تقدير مينمايد. 

 

 

 

منتخبي از دعاي عرفه امام سجاد عليه السلام

خدايا! در همه كارها عاقبت ما را به خير كن و ما را از خواري دنيا و عذاب آخرت نگهدار.

خدايا! مرا به علم توانگر ساز و به حلم زينت بخش و به تقوا عزيز كن و به عافيت زيبايي ده.نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: 26 آذر 1389برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com