گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

با سلام

از كليه هنرآموزاني كه تمايل به همكاري با گروه جهت بررسي كتب دروس تخصصي به ويژه شبكه هاي كامپيوتري را دارنددرخواست ميشود تاتاريخ اول ديماه باگروههاي آموزشي تماس و يامشخصات خودرابه پست الكترونيكي گروه ارسال نمايند.

از همكاري شما سپاسگزاريم.

 نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: 26 آذر 1389برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com