گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

با سلام خدمت همکاران گرامی با توجه به جدول زمانبدی جلسات که خدمت مناطق فرستاده شده است در تاریخ شنبه 4/8/92 اولین جلسه گروه فنی حرفه ای در محل گروههای آموزشی سازمان در ساعت 8 صبح برگزار می گردد . لذا از کلیه سرگروه های کامپیوتر مناطق درخواست می شود که حتما در این جلسه حضور بهم برسانند.

نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: شنبه 27 مهر 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com