گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

(دبیرخانه استانی­ کامپیوترفنی ­وحرفه ای) درنظر دارد،در راستای اهداف دبیرخانه کشوری کامپیوتر،طرح درس سالانه و روزانه درس بسته های نرم افزاری 3( جلد دوم)،راجمع آوری نماید؛لذا شایسته است­ همکاران طرح درس های خود را در دوقالب word و pdfبر روی لوح فشرده حداکثر تا  تاریخ 92/10/30  به دبیرخانه استانی کامپیوتر فنی و حرفه ای واقع درمدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2 شهرری، کارشناسی گروه های آموزشی متوسطه ارسال نمایند.نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com