گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

بدینوسیله به اطلاع می رساند که  جلسه کارگاهی  گروه کامپیوتر فنی حرفه ای در تاریخ 20 اردیبهشت  از ساعت  9 الی 14  در محل ذیل  برگزار می گردد.

 

آدرس محل جلسه : شهر ری ، اداره آموزش و پرورش شهر ری ناحیه 2 ، اتاق شورا

 

از کلیه سرگروههای مناطق و همچنین یک نفر از مناطقی که سرگروه ندارند دعوت بعمل می آید که در این جلسه حضور بهم برسانند.

 

 

 نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: شنبه 30 فروردين 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com