گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

با تشکر از هنرجویان عزیز که در  آزمون PhPشرکت کردند از خداوند متعال  موفقیت در کلیه مراحل زندگی برای آنها خواستارم .

اسامی برترین های شرکت کننده در این آزمون به اطلاع می رسد.

نام و نام خانوادگی  شهر  هنرستان  نمره از 20
فاطمه مختاری  بهارستان1  فرنیانپور  16
مهدی علیخانی  بهارستان 1 مجتمع فنی تهران 16
علیرضا ملکی  بهارستان 2 جواد موفقیان 16
فاطمه حفیظ  کهریزک شهدای بانک صادرات 15
فرشته ویسه پور  کهریزک  شهدای بانک صادرات  15
پریسا عسگری  کهریزک  شهدای بانک صادرات 15


نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com