گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای شهرستانهای استان تهران

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. (ابن سینا)

آشنایی هنرآموزان با روند کاری گروههای آموزشی،همکاری هنرآموزان با گروههای آموزشی جهت بررسی کتب کامپیوتر فنی،...در ضمن مهمانان دعوت شده در این همایش آقای مهندس یمقانی(مولف کتاب های بانک اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری 2) وآقای مهندس شکرریز می باشند.

در صورت تمایل لطفاً با سرگروه قطب های شهرستانها تماس و یا به آدرس زیر مشخصات خود را ارسال نمایید.با تشکر.

computergroup90@yahoo.com


نویسنده: سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای - آجورلو ׀ تاریخ: سه شنبه 9 آذر 1389برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , computergroup.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com